consultline

BOLAGET

KONTAKT

KAPITALFÖRVALTNING

 

 

Dotterbolaget CM Capital Management bedriver värdepappersrörelse. Bolaget har utvecklat en egen modell. Modellen kallas MaxMin. Modellen genererar signaler för allokering av det förvaltade kapitalet. och syftar till att åstadkomma bättre avkastning än jämförande index, men med samma eller lägre risk. Risken mäts på månadsbasis med hjälp av standardavikelse och downsiderisk.

 

 

AVKASTNING                                                     MaxMin       Index

 

September 2011, %

-0,26

-5,91

År 2011, %

-3,17

-22,95

De senaste 12 månaderna, %

4,27

-17,26

Sedan 31 december 2002, %

248,69

88,74

Genomsnittlig årsavkastning, %

15,34

7,53

 

RISK                                                                  MaxMin       Index

 

Standardavvikelse, %

       11,21

18,57

Downsidrisk, %

4,69

12,68

Sharpkvot

1,22

0,54

Maximalt värdefall, %

8,97

35,15

 

 

 

 

 

MaxMin Modellen:

 

 TABELL

 

DIAGRAM

 

 

 

 

Blogg:

 

 FINANSPENNAN

 

 

 

 

 

 

 

CM

Capital Management

KONSULTTJÄNSTER

HEM