consultline

BOLAGET

KONTAKT

KAPITALFÖRVALTNING

 

 

Den exekutiva funktionen i de flesta bolag har i vissa skeende behov av managementstöd utifrån. Vi ger råd och genomför konkreta uppdrag. Consultline tillhandahåller erfarenhet och kompetens till ledande funktioner.

 

Consultline har ett tjänsteutbud där vi erbjuder operativa ledare och genomförare som med kort varsel kan lösa kortsiktiga problem och kombinerar analysförmåga med praktiskt handlag.

 

Vår styrka ligger i målinriktningen och genomförandet på den i förväg avsatta tiden för uppdraget. Stöd till den verkställande ledningen i företag kan ges inom områdena affärsutveckling, finansiering, administrativt stöd, förhandlingar, analys och rena projektledarskap.

 

 

 

 

 

 

 

Blogg:

 

 FINANSPENNAN

November 02 »Fi

mauris.FINASFINAS

 

 

 

KONSULTTJÄNSTER

HEM