consultline

BOLAGET

KONTAKT

KAPITALFÖRVALTNING

 

 

Consultlinekoncernen arbetar med höga krav avseende kvalité, diskretion och kompetens. För oss är det av fundamental betydelse att arbeta med aktuell marknadsinformation, med god timing och närkontakt med de rätta människorna. Allt i avsikt att hitta lösningar för gemensamt framgångsrika affärsöverenskommelser.

 

Vår unika förvaltningsmodell MinMax har givit våra kunder låg riskexponering och en bättre avkastning än den använda svenska indexjämförelsen.

 

Förvaltningsmodellen har utvecklats av vårt dotterbolag

CM Capital Management AB

 

 

 

 

 

Blogg:

 

FINANSPENNAN

 

 

 

 

 

Kommentar:

 

Sedan 6 december 2011 visar MinMaxmodellen KÖP.

 

 

 

 

KONSULTTJÄNSTER

HEM